Onderwijs in coronatijd

Veilig openen van school

 

Lees hier het draaiboek wat op maat is gemaakt en leidend is vanaf 29 oktober 2020.

 

Hieronder leest u hoe het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis georganiseerd was:

Schoolwerk thuis
We beseffen heel goed dat thuiswerk organisatorisch vermogen vergt. Waar wij nu aan begonnen zijn is een soort marathon en geen sprint. Natuurlijk is het belangrijk dat we de komende tijd zo snel mogelijk ons onderwijs online krijgen, maar we moeten het ook nog wel een tijdje volhouden. De enige manier om een marathon uit te lopen, is door ook op je tempo te letten. Geef je zelf alsjeblieft de tijd om te verwerken dat we als maatschappij in een crisis zitten, dat dit een heel andere manier van werken vereist dan dat we gewend zijn. Wij moeten met elkaar begrip opbrengen als dit even niet lukt. 
Met de dagtaken geven we als school een richting aan, waardoor de basisvaardigheden niet achteruit hoeven te gaan. Dit is in ieders belang, maar blijft afhankelijk van de situatie, een aangeboden mogelijkheid.
Wij bieden daarmee ook een ritme en willen ouders hier door ontlasten.
Communicatie op afstand kan lastig zijn, je ziet elkaars intentie en reactie niet.
We  vragen jullie daarom ook om bij de kleinste onduidelijkheid aan de bel te trekken.
Wij bieden binnen onze mogelijkheden ondersteuning op afstand, maak daar gebruik van! Dit is in eerste instantie nog een mailbericht. Het werken met videoconferencing maken we ons momenteel eigen. Onze intentie  is om alle kinderen daar ook een eigen account voor te geven. Zodat we elkaar kunnen zien en horen en het het schoolwerk ondersteund kan worden.
 

Previous Article Schrijf-portfolio
Next Article Afscheid Berend Redder

Theme picker